TS Motorsport har ingen webshop med en massa flashiga grejer.

Våra Produkter

TS Motorsport

Produkter

TS Motorsport har ingen webshop med en massa flashiga grejer.
Vi säljer vad vi använder själv. Produkter vi vet fungerar. Inte billigast men bra mycket bättre.

EMERALD
HASTIGHETSBEGRÄNSNING
UNICHIP

EMERALD

Proffesionell motorstyrning för entusiaster och proffs

 • 32 bits Motorola processor
 • Gratis programvara
 • Live mappning
 • 3 valbara mappar
 • Automatisk tomgångskontroll
 • Bränslepumpstyrning
 • Kylfläktstyrning
 • Shiftlight
 • CAN-bus till AIM instrument
 • Full laddtryckskontroll
 • MAP-kompensering för laddtryck
 • Anti lag
 • Lambdakontroll (Closed Loop). Även bredband
 • Extra styrlogik på Vattentemp, Lufttemp och Avgastemp
 • Dubbel spridarkontroll med ställbar brytpunkt
 • Extra PWM utgång för t.ex. Lustgas
 • Klarar tomgångsmotor (2-tråd eller IACV)
 • 1,2,3,4,5,6,8 eller 12 cylindrar (Upp till 6 individuella tändspolar)
 • 8-kanals dataloggning med över 40 värde att välja bland
 • Klarar tändspolar med inbyggda tändmoduler (anges vid beställning)
 • Gratis FLASH uppdateringar (ej specialversioner)

Behöver du en modern motorstyrning i en äldre bil? Du kan specialbeställa Emerald K6 med din egen kontakt. Eller inbyggd i din gamla ecu.

Teknisk beskrivning

Mer läsning på www.emeraldm3d.com

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Bygger du A-Traktor?

 • Det är inte alltid så lätt att bygga om en nyare bil till A-traktor.
 • Vi kan hjälpa till med hastighets-spärr på många modeller.
 • Ring inte och fråga om andra aspekter av bygget. Vi utför inga kompletta bygge, eller delar av bygge. Vi besiktigar inte. – Vi gör bara hastighetsbegränsningar.

Funktionsbeskrivning
Unichip elektroniska hastighetsspärr begränsar hastigheten till 30 km/tim.

Spärrdonet monteras och kopplas in vid motorstyrningen. Motorn spärras genom att signaler från motorn för motorlast, gasläge och tändläge sänks och/eller bryts. I tillämpliga fall multipliceras även hastighetsignal för att utlösa bilens egna hastighetspärr. Dessa signaler kan vara analoga, digitala eller via can bus. Inkoplling och programmering är individuell för varje bilmodell och motorvariant.

Flera åtgärder skall hindra manipulering i syfte att gå förbi spärrdonet. Vid utebliven hastighetsignal och/eller vid fel på ABS-system går spärrdonet i nödläge. Motorns varvtal spärras till ~1000 rpm för transport till verkstad. Långvarig körning i varvstoppet kan medföra skada på motorn.

På fordon där den/de högsta växeln/växlarna medger körning över spärrhastigheten redan på tomgång måste dessa växlar spärras mekaniskt. Detta gäller endast fordon med manuell växellåda.

Garanti
De allra flesta fel beror på fel på fordonet eller inkopplingen.
Elektroniken har ett års garanti samt ytterligare två års reklamations-rätt enligt Svensk konsumentköplag.
Varje garanti- eller reklamations-anspråk granskas hos oss i Åstorp, Skåne.

Utdrag ur VVFS 203:19

 • 33 § A-traktor skall vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg.
 • Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.

Unichip Piggyback Computer

Vem skall ha Unichip?

 • Om inget färdigt chip finns till bilen
 • Om motorn modifierats så att ett chip inte räcker
 • På en bil som modifieras ofta
 • Tävlingsbilar som ofta mappar om för att hänga med

Har du rätt effekt i motorn?
Få din bil justerad på rullande landsväg med UNICHIP

Din bil justeras till max effekt och min bränsleförbrukning. Den som byter kam, avgassystem, luftfilter etc. får ingen, eller liten, vinst av detta utan att justera motorstyrningen. UNICHIP är mer än bara ett chip. Det är en hel dator som kopplas in på kabelhärvan till bilens egen styrbox (ECU) och samarbetar sedan med denna.

Vi lovar ingenting vad gäller ökad effekt eller minskad bränsleåtgång. Vi låter resultaten tala för sig själv. UNICHIP justeras på DIN bil. Inte på grannens.

Säljs färdigoptimerat på rullande landsväg.

Beskrivning

De flesta bilar i dag är elektroniskt styrda. Utan unichip är det bara fabrikerna själva som kan justera motorerna. Välkommen till den nya tidens motortrimning av datoriserade bilar. Datorerna har på senare år gjort underverk för bilarna. Dessvärre har verkstäderna förlorat all kontroll vad gäller justering av dessa bilar. T.o.m märkesverkstäder har problem att justera det enklaste tomgångsproblem. D.v.s, justering av datoriserade bilar har blivit i stort sett omöjligt.

Med UNICHIP® kan motorteknikern åter få full kontroll över motorns tändtider, insprutningstider, bränsleblandning etc. på de flesta bilar. Detta går att göra vid varje givet belastnings- och varvtalsförhållande, vilket ger möjlighet att justera motorn för bästa ekonomi vid lätt belastning och för optimal prestanda vid fullgas.

Med UNICHIP® kan motorteknikern åter få full kontroll över motorns tändtider, insprutningstider, bränsleblandning etc. på de flesta bilar. Detta går att göra vid varje givet belastnings- och varvtalsförhållande, vilket ger möjlighet att justera motorn för bästa ekonomi vid lätt belastning och för optimal prestanda vid fullgas.

UNICHIP är mer än bara ett chip. Det är en hel dator som sätts i för att sammarbeta med bilens egen styrbox (ECU). Utöver vad redan nämnts kan man justera tomgång, driva extra insprutningsmunstycke, ta full kontroll över motortimingen, stänga av fartbegränsningar etc (detta är mest aktuellt på tävlingsbilar).

UNICHIP kopplas in på kabelhärvan till orginalboxen. Skall den av någon anledning monters av så återställs bilen till orginalskick.

Skillnaden mellan andra ”trimchips” och UNICHIP är att med UNICHIP optimeras varje bil för sig. Det är inte bara ett chip som är justerat på en bil och sedan används på andra liknande bilar.

Den som sätter i en trimkam, större avgassystem, bättre luftfilter etc. får ingen, eller liten, vinst av detta utan att justera motorstyrningen. ”Trimchips-tillverkarna” har inga speciella chips för varje enskild mekanisk trimning. UNICIP justeras på bilen. Ändras något på bilen, ex. en annan topp monteras, så går det att justera igen. Och igen.

Mål och garanti

Vårt mål är att återta kontrollen över motorns intrimning och sälja en högkvalitets produkt till nöjda kunder. Om, inom tre månader, en kund inte är fullt nöjd med UNICHIP så försöker vi först åtgärda detta. Annars får du PENGARNA TILLBAKS för styrboxen.

Resultat

Vi lovar ingenting vad gäller ökad effekt eller minskad bränsleåtgång. Vi låter resultaten tala för sig själv. Eftersom två likadana bilar inte är identiska, går det inte att säga hur långt från perfekt en bil är justerad innan UNICHIP monteras. Några bilar är närmare än andra och därför kommer resultaten att variera.

På vissa bilar får man bättre bränsleekonomi men kanske inte så mycket mer effekt. På andra går det att öka effekten rejält medan bränsleekonomin förblir densamma. Några kanske bara blir mer körbara. I de flesta fall förbättras allt detta.

Vi lovar att bilen går så bränslesnålt som möjligt vid lätt gaspådrag. Och att den ger all tillgänglig effekt vid fullgas. Vi lovar också att, om någon inte är fullt nöjd med sin UNICHIP box inom tre månader, så plockar vi bort boxen och återbetalar pengarna för boxen (och monteringen). Vi lovar ingenting utöver detta. Vi har hittils i hela världen plockat av var 300:e box.

Dieselmotorer

Moderna dieselmotorer går sällan eller aldrig att justera något alls på. Vi kan nu styra även dessa. Tomgångsproblem, hackig gång och dålig effekt blir som bortblåst. (Det gäller att se upp med dieselmotorer. Det går teoretiskt att öka effekten oändligt bara genom att spruta in mer diesel. Den mekaniska hållbarheten blir dock lidande och motorn åldras snabbare om man har låtit justera för mycket…)

Ansvar

UNICHIP ger tekniker möjlighet att ändra existerande motor-kontrollprogram på moderna fordon.
Felaktiga ändringar kan permanent skada en motor genom för mager förbränning eller genom detonation skapad av felaktig bränsle- och/eller tänd-inställning. Teknikern måste acceptera fullt ansvar för att ha rätt utbildning på dessa ämnen.

DASTEK eller TS MOTORSPORT accepterar inget ansvar för några skador på motorer orsakade genom felaktig inställning av UNICHIP.

Mer läsning på www.unichip.com